Menu

Årspokaler Ungdom

Baggrund


I Ungdomsafdelingen har vi siden 1998 tildelt en spiller på hvert hold en pokal som "Årets Spiller".

I 2002 indstiftede vi "Årets Fighter" pokal, hvor der også er en pokal til hver årgang.

For begge pokaler gælder det at de tildeles den aktuelle årgang på trinnet.

Dette betyder at pokalen til fx. U10 det ene år gives til årgang 2000 og året efter til en spiller fra årgang 2001.
 

Årets Spiller


Årets Spillerpokal gives til holdets sociale og sportslige profil.
 
De egenskaber, der lægges vægt på er træningsflid, det at være en god kammerat og naturligvis sportslig adfærd overfor både medspillere og modstandere.
 
Det er spilleren, der altid er klar med en opmuntring, når en kammerat har behov for det.
 
Årets spiller respekterer dommernes afgørelser uden yderligere diskussioner.

 
Årets Fighter


Årets Fighterpokal gives for det store engagement.
 
Den er til spilleren, der aldrig giver op, og som går forrest, når der skal kæmpes.

Luk