Menu

Årets leder 2021

image
06. december 2021 kl. 10:32

Årets leder 2021
Det er første gang, jeg (Tage) skal overrække prisen som Årets
Leder. Det har jeg glædet mig til, og selvom min erfaring stort set er
nul, så har jeg i særlig grad glædet mig til at skulle overrække
prisen som årets leder til den person, der er blevet valgt i år.
Året leder overrækker vi jo til en person, som i året løb har gjort
noget specielt i klubben.
Årets leder er en person, jeg kender rigtig godt, og som er en rigtig
god Orient ven. Vi har igennem tiden haft mange samtaler om
Orient, hvad der sker og om fremtiden.
Nogen af de ting, som årets leder er kendt for er:
 Årets leder har været med i Orient i rigtig mange år
 Vedkommende har som ung spillet fodbold på højt plan
 Jeg har på fornemmelsen, at ambitionen om en god
uddannelse endte med at blive prioriteret højest
 Årets leder er rigtig god til tal
 Årets leder startede - som næsten alle andre - som træner for
sit eget barns hold
* Årets leder er indmeldt i Orient i 1996
 Årets leder har været med til at starte støtteforeningen
Orientexpressen
 Årets leder har været med til at starte vores to ture i
ungdomsafdelingen
 Årets leder har i mange år været en hovedkraft i
Fodboldudvalget
 Årets leder har været formand i Orient fodbold
 Årets leder er lige nu kasserer
 Alle må nu vist være klar over, at det i år er John, der er valgt
som årets leder
John kom lige herop!

John, du har i rigtig mange år været med til at udpege, hvem der
har skullet været årets leder. Du er som bekendt aldrig kommet på
tale førend nu, hvilket jeg tror skyldes, at du altid har været meget
engageret i at finde den, der fortjener udnævnelsen. Og som god
sportsmand, udnævner man ikke sig selv.
Så du har meget ofte været den, der er kommet med de vægtige
grunde til udnævnelse af de forskellige personer. Derfor er du ikke
blevet udnævnt før end nu, selvom der har været mange
anledninger og gode grunde.
For godt og vel et år siden meddelte Micki, at han stoppede som
formand, og at det ville blive ved udgangen af 2020. Det var et
noget lamslået FU, der fik den besked som noget af det første på et
FU-møde, hvor vi ellers skulle til igen at trække vejret efter
Coronanedlukning 1. Det var ikke lige det, der var brug for i Orient.
Du havde sammen med Eva besluttet at stoppe som kasserer – nok
af to grunde Helbred og jeres ønske om at kunne rejse, når I havde
lyst. Du og jeg havde i rigtig lang tid forberedt, at jeg skulle overtage
dette arbejde. Vi havde regelmæssige møder om tirsdagen, men
den følgende tirsdag var et noget andet møde. Jeg husker, at du
fortalte, at du have haft en lang snak med både Susanne og Ulla
om, hvad vi dog skulle gøre. Du fortalte også, at du havde haft en
snak med Eva om at fortsætte i Orient. Dit forslag var, at jeg skulle
tage formandsstafetten, og at du så ville fortsætte som kasserer.
John, dette er så typisk for dig – der skal findes en løsning. Ligesom
du så mange gange trådte til som træner i ungdomsafdelingen, når
et hold stod i akut trænermangel.
Som I alle ved så blev jeg formand og John, du er fortsat som
kasserer. Du har lavet et kæmpe arbejde siden da. Man skal være
en del af FU for at forstå, at du har brugt vanvittig mange timer på,
hvad man vist godt kan sige at rydde op.
Kære John – stort tillykke med prisen som Årets Leder 2021!